KVKK Gizlilik ve Aydınlatma
KVKK Gizlilik ve Aydınlatma
Güvenlik Ve Gizlilik
 1. www.avsayarimaratonu.com, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanım Sözleşmesi’nde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere paylaşmayacak ve açıklamayacaktır. www.avsayarimaratonu.com hiç bir zaman ziyaretçilerin, kayıtlı kullanıcıların ve ortakların kişisel bilgilerini üçüncü şahıslara satmamaktadır.
 2. Kişisel bilgiler; adı soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi ifade etmektedir.
 3. www.avsayarimaratonu.com, kişisel bilgileri kendi bünyesinde kullanıcı profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
 4. www.avsayarimaratonu.com, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
 5. www.avsayarimaratonu.com’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www. avsayarimaratonu.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, www.avsayarimaratonu.com ‘un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
 6. www.avsayarimaratonu.com sitesi dahilinde başka sitelere link verilebilir. www.avsayarimaratonu.com, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
 7. www.avsayarimaratonu.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
 8. www.avsayarimaratonu.com, kullanıcılara ve kullanıcıların www.avsayarimaratonu.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez – Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasıının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.
Kişisel Verilerin Korunması
KİŞİSEL VERİ
NASIL VE NEDEN TOPLAMAKTAYIZ?
 • Web sitelerimiz üzerinden etkinliklere kayıt yapan katılımcılarımızın kayıt formu kapsamında tarafımıza ilettikleri verilerle, fatura, fiş vb gibi ispatlayıcı belgeleri hazırlarız. Bundan dolayı müşterilerimizin ad soyadı, iletişim bilgileri ve ikamet ettiği şehre ilişkin bilgileri talep ederiz.
 • Katılımcılarımızın kayıt iptali ve iade süreçleri için sözleşmesi temelli taleplerinin yerine getirilmesinde kolaylık için bize verilen verileri saklarız.
 • İnternet web sayfamızdan kayıt yapan katılımcılarımızın kişisel verilerini mesafeli satış sözleşmesinin kurulması, kayıt işlemlerinin tamamlanması, kayıt yapılan etkinlik ile ilgili işlemlerin takibi ve değişiklikler ile ilgili olarak iletişime geçilmesi için saklarız ve ödemeye aracılık eden finans kuruluşları ile, anlaşma içinde olduğumuz yurt içinde faaliyet gösteren kargo firmaları ile paylaşırız.
 • Ofisimizde, kayıt masalarımızda veya internet web sayfamızdan kayıt yapan müşterilerimizin, yaş, cinsiyet ve tercih ettiği etkinliğe ilişkin bilgileri, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için analizlerimizde ve çeşitli istatistiki çalışmalarımızda veri olarak kullanılır. Bu istatistiki çalışmalar şirketin ilgili birim yöneticileri tarafından rapor olarak görüntülenir. Yetkili olmayan personelin bilgilerie erişimi bulunmamaktadır.

 • Sedoxy Sports Events olarak kurmuş olduğumuz kayıt sistemi çerçevesinde kayıt formunu dolduran müşterilerimizin kişisel verilerini üyelik sözleşmesi ile birlikte belirttiğimiz esaslar dahilinde işleriz. Müşterilerimiz dahil oldukları etkinliklere ait sözleşme hükümlerini kabul ederek programa dahil olurlar. Üyelerimizin alışveriş alışkanlıklarını analiz ederek üyelik sözleşmesi ile bize aktarmış olduğu iletişim aracına kendisine uygun bilgilerden haberdar ederiz. Üyelerimizin alışverişe ilişkin verilerinden kişisel bilgi içermeyen satış analizleri ve istatistiki veriler üretiriz. – Sedoxy Sports Events bünyesinde veri işleme faaliyetlerinde müşteri verilerinin yurt dışına aktarımı söz konusu değildir.
 • Sedoxy Sports Events olarak, onayınız olması durumunda güncel kampanyalardan, etkinliklerden veya etkinliklere ait bilgilerden haberdar olmanız ve size özel fırsatlardan yararlanabilmeniz için belirttiğiniz iletişim adresine ticari iletiler göndeririz. Bu ticari iletilerin size ulaşması için anlaşmalı olduğumuz üçüncü kişi firmalara iletişim adresinizi teslim ederiz.
VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Firmamız veri öznelerinden elde ettiği verileri yurt dışına aktarmamaktadır. Veri işleme faaliyetinin gereği olmadıkça bu verileri iş ve çözüm ortakları ile paylaşmamaktadır. Toplanan veriler Sedoxy Sports Events bünyesindeki bilgisayarlarda ve serverlarda veya Sedoxy Sports Events’in anlaşmalı olduğu yurt içinde mukim veri saklama hizmeti veren çözüm ortakları bünyesinde saklanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, veri toplamaya ilişkin amaçla bağlantılı Sedoxy Sports Events içinde faaliyet gösteren yetkili personelimiz tarafından ulaşılabilir durumdadır. Sedoxy Sports Events personeli kişisel veri işleme politikası kapsamında olmayan veri işleme faaliyetini yerine getirmez.

VERİ İŞLEME ANLAYIŞIMIZ
 • Sedoxy Sports Events, veri işlenmesine neden olan ilişki ve amaçla bağlantılı olarak veri işler.

 • Sedoxy Sports Events, veri işleme faaliyetini Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere mevzuata uygun bir biçimde yerine getirir- Sedoxy Sports Events bu aydınlatma formunda açıklananlardan başka bir amaçla veri işlemez.
 • Sedoxy Sports Events toplanan kişisel verilerin güncelliğini ve doğruluğunu aktif bir şekilde denetler.
 • Sedoxy Sports Events veri işlenmesine neden olan amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı süre ile sınırlı olarak veri işler.
 • Sedoxy Sports Events işlediği verileri amaç gerçekleştiğinde periyodik olarak anonimleştirerek ortadan kaldırır.

VERİ ÖZNESİNİN HAKLARI

Sedoxy Sports Events veri öznelerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve konuya ilişkin mevzuatla bağlantılı haklarına riayet eder. Bu haklarınız şunlardır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme – Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik amaç gerçekleştiği ölçüde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi halinde durumun ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Sedoxy Sports Events ve bunlara bağlı mevzuattan kaynaklanan haklarınıza tam bir uyum içinde davranır.